Latijns-Amerika magazine.
 
Conferencia

ELE 2013: La clave del éxito / De sleutel tot succes

  • datum:10/10
  • tijd:9:30-17:00
  • locatie:Glazen Zaal
  • adres:Prinsessegracht 26, Den Haag

Waarom weerstaat Latijns Amerika de financiële crisis? Wat bezielt de demonstrerende massa’s in Brazilië? Hoe kijkt Latijns Amerika naar het kwijnende Europa? En wat ging er fout in de onderlinge relaties? Wat maakt een buitenlandbeleid succesvol? Moet de staat het voortouw nemen of kunnen particuliere stakeholders het alleen ook wel – en misschien beter?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens ELE2013: ‘De sleutel tot succes’. ELE, Encuentro Latino Europeo, is de jaarlijkse Latijns-Amerikaconferentie van Socires, NIMD en Cordaid, waar vooraanstaande gasten uit de politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit Latijn-Amerika en Europa zoeken naar hun gemeenschappelijke agenda.

Te gast zijn onder meer drie (voormalige) ministers uit Chili, Mexico en Colombia, de Haven  van Rotterdam en andere bedrijven, Alfredo Valladão (Mercosur Leerstoel, Sciences Po, Parijs), Ruerd Ruben, die een brede evaluatie van het Latijns-Amerikabeleid leidde, en Mariano Fernández*.

Meer informatie>>